Kontakt

Prevádzkovateľ/Fakturačná adresa:

MELAGA s.r.o.
Majerský rad 2453/65
963 01 Krupina


IČO: 46 335 188
DIČ: 2023337228

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 20754/S

Bankový účet: 2931503051/0200 (Všeobecná úverová banka)
IBAN: SK89 0200 0000 0029 3150 3051, SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo inzerátu alebo číslo faktúry

Objednávky platených služieb, Vaše otázky, prípadné riešenie problémov prijímame prostredníctvom e-mailu: info@inzercia-inzerat.sk.Reklama