Výhody TOP inzerátu

- doba platnosti až 30 dní
- je zverejnený na titulnej strane inzertnej stránky www.inzercia-inzerat.sk
- navyše je prednostne zobrazený pred ostatnými inzerátmi v hlavnej kategórii a všetkých príslušných podkategóriách
- navyše je špeciálne zvýraznený a označený
- zobrazuje sa náhodne ako odporúčaný inzerát pri každom prezeranom inzeráte
- fantastická cena, inzerujte efektívnejšie, platená inzercia za superceny
- jednoduchá aktivácia – zaplatením platby s príslušným VS (číslom inzerátu)

Platbu 5 € uhraďte na bankový účet č. 2931503051/0200 (Všeobecná úverová banka), IBAN: SK89 0200 0000 0029 3150 3051, SWIFT: SUBASKBX, ako variabilný symbol zadajte číslo inzerátu. Úhradu je možné vykonať aj cez internetové bankovníctvo (internetbanking). TOP inzerát bude zverejnený po pripísaní platby na bankový účet.
 Reklama